favicon
{
 "nazwa": "Tomasz Wiśniewski",
 "urodzony": true,
 "skąd": "Internet",
 "kontakt": [
  {
   "mail": "[email protected]",
   "github": "https://github.com/onyxcherry"
  }
 ],
 "lubi": [
  "góry ❤️ 🚶‍♂️ 🗻",
  "pióra wieczne 🖋️",
  "pisanie listów 📃",
  "bezpieczeństwo",
  "WSL2",
  "git rebase -i"
 ],
 "klucz_ssh": "/ssh",
 "klucz_gpg": "/gpg"
}